Vaše 2 % pre naše deti pomôžu:

Podporiť spoluprácu školy a rodiny na báze priateľstva a partnerstva s cieľom všestranného a komplexného rozvoja dieťaťa. 

Podporiť skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu.

Podporovať vytvorenie adekvátnych podmienok pre činnosť detí v interiéri ale aj v exteriéri MŠ.