Naša kuchyňa

Naša materksá škola disponuje vlastnou kuchyňou a pani kuchárkou, čo zabezpečuje denne čerstvo navarenú stravu od desiaty, obeda až po olovrant. Nákup potravín a zostavovanie jedálnička máme vo vlastnej réžii čím garantujeme výber kvalitných surovín a ich čerstvosť. 

Program: Skutočne zdravá škola je komplexný program kvalitného a udržateľného stravovania a neformálneho vzdelávania o jedle a výžive, ktorý pomáha v rozvoji kultúry zdravého stavovania a učí žiakov, odkiaľ jedlo pochádza, ako vzniká a ako vplýva na náš organizmus, ale aj to, ako ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme.

Program Skutočne zdravá škola komplexne rozvíja kultúru stravovania vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach. Téma jedla je natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami. Je to praktický odbor, blízky úplne všetkým a týka sa celej populácie v každodennom živote.

Ciele programu Skutočne zdravá škola

  • zdravé deti
  • potravinovo gramotní ľudia
  • aktívne miestne spoločenstvá
  • udržateľné hospodárstvo
  • zdravé životné prostredie