Náš tím

Mgr. Lucia Filipová

Majiteľ/Manager

Adam Pavol

Triedny učiteľ triedy STARŠÍ

Adam je v našej materskej škole triedny učiteľ starších detí vo veku kod 4 do 6 rokov. 

Práca učiteľa v materskej škole ho oslovila už keď chodil na Strednú odbornú školu pedagogickú do Levoče . Okrem práce učiteľa sa venuje vytváraniu rôznych edukačných materiálov a kníh pre deti od 3 do 6 rokov zameraných na ich rozvoj z rôznych oblastí (jazyk,matematika a iné.). Adam aktívne spieva, zameriava sa na operný spev , muzikálový spev a spev umelých piesní.

"Vždy som chcel pracovať s deťmi a pripravovať deti na ďalšiu etapu v ich živote . Keď deti prvýkrát vstupujú do materskej školy kde spoznávajú iné deti, vytvárajú si kamarátstva a to nielen s deťmi, ale aj s dospelými. Chcel som byť pri tom a kráčať s deťmi na ich spoločnej ceste k lepšiemu svetu," - Adam

Mgr. Mária Ličková

Triedna učiteľka triedy MLADŠÍ / Špeciálny pedagóg

Majka v našej škôlke pôsobí ako triedny učiteľ pre triedu detí od 2 do 4 rokov a tiež ako špeciálny pedagóg.

K práci s deťmi mala blízko už od strednej školy, kde sa rozhodla pre štúdium predprimárnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Následne študovala predprimárnu pedagogiku zameranú pre deti so špeciálnymi potrebami na Univerzite Hradec Králové v Českej Republike. 

Majka pracovala ako učiteľka v materskej škole v Česku aj na Slovensku. Vo voľnom čase pôsobi v lete ako vedúca detského tábora. Rada športuje a spieva v chrámovom spevokole.

Gemma Janušková

Anglický lektor

Naša anglická lektorka Gemma pochádza z Leicestera v Anglicku a žije na Slovensku už 10 rokov. V našej materskej škole pracuje od roku 2017. Okrem toho, že je lektorkou anglického jazyka je aj hrdou maminou syna, ktorý je vychovávaný bilingválne. Jej osobné skúsenosti s bilingválnou výchovou jej syna zúročuje aj vo svojom povolaní.

"Práca s deťmi ako zahraničný lektor nie je bez výziev, no prináša obrovské pracovné uspokojenie a sledovať deti ako rastú a ako sa učia, je skvelý pocit."

"Working with children as a foreign lector is not without its challenges, but it comes with huge job satisfaction and watching the children grow and learn is a great feeling." -Gemma

Encarnación Calvo Aguado

Španielsky lektor

Mgr. Barbora Kamenská

Koordinátor pre jazykovú činnosť

Jana Ďalogová

Slovenská asistentka učiteľa

Maria José Salazar Macedo

Španielska asistnetka učiteľa

Mariajosé je lektorka z Peru. V našej škôlke pôsobí ako asistent pre staršie deti. Na Slovensku žije so svojím manželom už 4 roky.

Od malička sa venovala opatrovaniu a stráženiu detí, čo ju podnietilo a inšpirovalo k štúdiu vývinovej psychológie.

"Momentálne som veľmi šťastná, že môžem tráviť čas s deťmi a mám možnosť ich učiť španielčinu"

"Hoy en día me alegra mucho compartir con los niños en la escuela y poder enseñarles la lengua española." - Mariajosé

Alena Pichlerová

Kuchárka

Rada školy

Za zriaďovateľa:                           Mgr. Lucia Filipová
Za pedagógov:                             Adam Pavol
Za rodičov:                                    Dominika Vavreková, Lucia Blinková
Za nepedagogický personál:     Alena Pichlerová

Spoznajte nás bližšie...